LA NOSTRA HISTÒRIA / OUR STORY

DDM Visual

DDM Visual es funda l'any 2003. Des dels seus inicis s'ha volgut consolidar com una productora bàsicament centrada en els llargmetratges, els documentals, i els curtmetratges, sempre buscant innovació, la imaginació i de qualitat a la hora produïr i realitzar.

El rigor de la línia de producció, la força i la coherència de les nostres propostes artístiques i comercials han fet que DDM Visual hagi creat una línia de coproducció efectiva, establint associacions amb altres productores nacionals, europees i llatinoamericanes. Les nostres produccions estan seleccionades i guardonades en alguns dels més prestigiosos festivals i certàmens internacionals.

El nostre nou pla de producció està destinat a articular noves associacions amb productores independents i cadenes de televisió per oferir una gamma de produccions d'alta qualitat i que permetin un impacte significatiu en el mercat audiovisual.

DDM Visual was established in 2003. Since its inception has tried to become a production company focused on short films, feature films and documentaries, always seeking imaginative approaches and quality.

 

The rigor of the production line and the strength and consistency of their artistic and commercial proposals have established the enterprise. DDM Visual has ensured an effective co-production line establishing partnerships with national, European and Latin American productor companies. His productions are involved in some of the most prestigious international festivals and competitions.

 

The new production plan aims to articulate new partnerships with independent producers and television networks to offer a range of high quality productions that allow a significant impact on the audiovisual market.